depositor

depositor
indėlininkas statusas Aprobuotas sritis finansų rinka apibrėžtis Fizinis arba juridinis asmuo, laikantis indėlį banke, banko filiale ir kredito unijoje, išskyrus subjektus, kurių indėliai pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą negali būti draudimo objektai. Kai fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus valdymo įmonę, jei ji valdo kolektyvinio investavimo subjektus ir pensijų fondus) laikydamas indėlį veikia kaip patikėtinis, indėlininku laikomas patikėtojas. Kai reikalavimo teises į lėšas pagal sutartis turi asmenų grupė, kiekvienas jos asmuo laikomas indėlininku ir lėšos padalijamos kiekvienam iš jų lygiomis dalimis, jeigu sutartyse, iš kurių atsiranda jų reikalavimo teisės, arba teismų sprendimuose nenustatyta kitaip. atitikmenys: angl. depositor šaltinis Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 21, 24, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo bei papildymo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 15-512)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • depositor — de‧pos‧i‧tor [dɪˈpɒztə ǁ dɪˈpɑːztər] noun [countable] a person or organization that puts money into a bank account so that it can be held there and earn interest * * * depositor UK US /dɪˈpɒzɪtər/ US  / ˈpɑːzəṱɚ/ noun [C] BANKING ► a person or …   Financial and business terms

  • Depositor — De*pos i*tor (d[ e]*p[o^]z [i^]*t[ e]r), n. [L., fr. deponere. See {Depone}.] One who makes a deposit, especially of money in a bank; the correlative of depository. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Deposĭtor — (lat.), 1) so v.w. Deponent 1); 2) der Oberpedell auf Universitäten; 3) welcher die Deposition (s.d. 5) leitete, s. u. Buchdrucker …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Deposĭtor — (lat.), Deponent, auch Beamter, der Depositen entgegennimmt (s. Verwahrung) …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • depositor — 1560s, agent noun in Latin form from DEPOSIT (Cf. deposit) …   Etymology dictionary

  • depositor — [dē päz′ət ər, dipäz′ət ər] n. a person who deposits something, esp. money in a bank …   English World dictionary

  • depositor — UK [dɪˈpɒzɪtə(r)] / US [dɪˈpɑzɪtər] noun [countable] Word forms depositor : singular depositor plural depositors someone who pays money into a bank …   English dictionary

  • depositor — One who makes a deposit, particularly one who makes a deposit in a bank whether on open account, special account, or at interest, the term including the holder of a certificate of deposit, but according to some definitions, not the holder of a… …   Ballentine's law dictionary

  • depositor — deposit ► NOUN 1) a sum of money placed in a bank or other account. 2) a sum payable as a first instalment or as a pledge. 3) a returnable sum paid to cover possible loss or damage. 4) a layer or body of accumulated matter. 5) the action or an… …   English terms dictionary

  • depositor — noun see deposit I …   New Collegiate Dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”